Wiek a prawo jazdy na motocykl

Motocykl firmy Honda

Osoby w młodym wieku często marzą o zdobyciu uprawnień, które umożliwią im swobodne prowadzenie motocykla, czy samochodu. W jakim wieku młody, zapalony kierowca może starać się o prawo jazdy kategorii A1?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo jazdy kategorii A1, można zdobyć po osiągnięciu pełnoletniości lub, za oficjalną, pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, po ukończeniu 16 roku życia. Jakie możliwości daje świeżo upieczonemu kierowcy prawo jazdy A1?

skuterek Vespa
Zdanie prawa jazdy tej kategorii umożliwia prowadzenie motocyklu o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy pojazdu nieprzekraczającej 0,1 kW/kg. Idealny motocykl dla 16 latka będzie charakteryzował się dobrą dynamiką pojazdu, zwinnością, zwrotnością, stosunkowo małym rozmiarem i silnikiem o ograniczonej pojemności 125 ccm. Takie parametry charakteryzują motocykle do miasta dla osób, które poszukują sprzętu dedykowanemu spokojnej jeździe.
Zdawalność egzaminów na prawo jazdy uprawniające do kierowania motocyklem wśród osób w wieku 16 - 18 lat jest wysoka. Wszystko ze względu na to, że osoby w tak młodym wieku bez trudu zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, odznaczają się też większą odwagą podczas nauki manewrów niż ma to miejsce w przypadku osób starszych oraz są dużo bardziej zwinne, dzięki czemu mogą szybko reagować w razie potrzeby i sterować motocyklem w bezpieczny sposób, co szczególnie ważne w warunkach jazdy miejskiej, gdzie panuje wzmożony ruch, a kierowcy samochodów często wymuszają na motocyklistach pierwszeństwo przejazdu.
Wpis zawdzięczamy:

Więcej informacji na temat motocykli

[the-post-grid id="207" title="motorki"]